Ban lãnh đạo

daohatrung
Chủ tịch
TS. Đào Hà Trung
Lãnh sự danh dự Cộng Hoà Áo
CEO – Công ty CNTT DAO
Nguyen-Duc-Nghia
Phó chủ tịch-Tổng thư ký
TS. Nguyễn Đức Nghĩa
Phó Giám Đốc
Đại Học Quốc Gia TP. HCM
ntat
Phó chủ tịch
PGS.TS Nguyễn Anh Thi
GĐ Khu Công Nghệ Phần Mềm
Đại Học Quốc Gia TP. HCM
Dao-Van-Luong
Uỷ viên
GS.TS. Đào Văn Lượng
Hiệu trưởng
Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn
Nguyen-Tien-Dung
Uỷ viên-Trưởng ban kiểm soát
TS. Nguyễn Tiến Dũng
Phó Hiệu trưởng
Trường ĐH Kinh tế – Luật TP. HCM
Dang-Mau-Chien
Uỷ viên
PGS.TS. Đặng Mậu Chiến
Giám đốc
PTN Công nghệ Nano (LNT)
Ngo-Duc-Hoang
Uỷ viên
ThS. Ngô Đức Hoàng
Giám Đốc
Trung Tâm ICDREC TP.HCM
ntt
Uỷ viên
PGS.TS Nguyễn Thanh Nam
Q.Trưởng Ban KH Công Nghệ
Đại Học Quốc Gia TP. HCM