Giới thiệu

Tôn chỉ & Mục đích

Tập hợp cá nhân, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện nghiên cứu thường trú và có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, là những người quan tâm đến việc sử dụng, ứng dụng, đóng góp, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghệ cao. Phối hợp với các  Xem thêm

Quyết định thành lập

Được sự ủng hộ của các nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, Hội Công Nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập lần đầu tiên tại Việt Nam. Đại hội thành lập Hội đã được tổ chức vào ngày 02-07-2011 tại  khách sạn Palace, Thành phố Hồ Chí Minh …  Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động

Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao Phối hợp và hỗ trợ các Hội viên và các thành viên khác liên kết các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Việt Nam để cộng tác trong việc nâng cao và mở rộng chất lượng đào tạo nhân lực. Tìm kiếm các cơ hội hợp tác, trao  Xem thêm

Ban lãnh đạo

Chủ tịch TS. Đào Hà Trung Lãnh sự danh dự Cộng Hoà Áo CEO – Công ty CNTT DAO Phó chủ tịch-Tổng thư ký TS. Nguyễn Đức Nghĩa Phó Giám Đốc Đại Học Quốc Gia TP. HCM Phó chủ tịch PGS.TS Nguyễn Anh Thi GĐ Khu Công Nghệ Phần Mềm Đại Học Quốc Gia TP. HCM Uỷ viên GS.TS. Đào  Xem thêm