Hội viên

Hội viên tiêu biểu

Hội viên tổ chức Đại Học Quốc Gia TP. HCM Đại diện: TS. Nguyễn Đức Nghĩa Chức vụ: Phó giám đốc Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn  Đại diện: GS. TS. Đào Văn Lượng Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Đại Học Kinh Tế-Luật Đại diện: TS. Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ: Phó hiệu trưởng TT Nghiên cứu & đào tạo  Xem thêm

Đăng ký hội viên

Hội phí Hội là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, do đó rất hoan nghênh sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức để phục vụ của mục tiêu chung. Số tài khoản: 115900899 Tên tài khoản: Hội Công Nghệ Cao TP.HCM Ngân hàng Thương mại Á Châu – PGD Đinh Tiên Hoàng Đăng ký hội viên Thủ  Xem thêm

Quyền lợi & Nghĩa vụ

Hội viên là các cá nhân, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện nghiên cứu đang hoạt động trong những lĩnh vực thuộc công nghệ cao hoặc quan tâm, mong muốn đóng góp cho việc sử dụng, ứng dụng, nghiên cứu, phát triển công nghệ cao tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin  Xem thêm