Truyền thông

Đại hội thành lập Hội Công Nghệ Cao

Được sự ủng hộ của các nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, Hội Công Nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập lần đầu tiên tại Việt Nam. Đại hội thành lập Hội đã được tổ chức vào ngày 02-07-2011 tại  khách sạn Palace, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội  Xem thêm