Đại hội thành lập Hội Công Nghệ Cao trên tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

saigontimes-onlineb