Đăng ký hội viên

Hội phí

hoiphi

Hội là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, do đó rất hoan nghênh sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức để phục vụ của mục tiêu chung.

  • Số tài khoản: 115900899
  • Tên tài khoản: Hội Công Nghệ Cao TP.HCM
  • Ngân hàng Thương mại Á Châu – PGD Đinh Tiên Hoàng

Đăng ký hội viên

Thủ tục đăng ký

  • Liên hệ Văn phòng Hội để nhận phiếu đăng ký gia nhập
– Trụ sở : 121/40 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
– Điện thoại : 08 3519 3128
– Fax : 08 3519 3122
– Website : www.hitecha.org
– E-mail : info@hitecha.org
  • Hoàn tất phiếu đăng ký và gửi lại Văn phòng Hội theo địa chỉ trên. Quý vị có thể download phiếu đăng ký tại đây.
  • Văn phòng Hội gửi phiếu đăng ký cho Ban Chấp Hành xem xét và thông báo danh sách Hội viên mới được chấp thuận cho tất cả các Hội viên trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Hội viên mới được kết nạp.