Tin về Đại hội thành lập Hội Công Nghệ Cao trên VTV1