Đại diện của Hội tại nước ngoài

Đại diện Danh dự của Hội Công Nghệ Cao tại nước ngoài

Peter Samuelsen

Mr. Peter Samuelsen

Đại diện Danh Dự tại Đan Mạch

Email: peter.samuelsen@daohitech.com

20151015_110436

Mr. Erik Árokszállási

Đại diện Danh dự tại Hungary

Email: erik.arokszallasi@erba.hu

unnamed (1)

Mr. Eran Harish

Đại diện Danh dự tại Israel

Email: eran.harish@hitecha.org