Điều lệ Hội Công Nghệ Cao

download (1)Download file Charter of Hochiminh City High Technology Association here
Charter of Hochiminh City High Technology Association