Banner 01

HỘI CÔNG NGHỆ CAO TP HCM

Hội công nghệ cao TP HCM được thành lập vào ngày 02/07/2011.

Xem tất cả
Banner 02

HỘI CÔNG NGHỆ CAO TP HCM

Hội công nghệ cao TP HCM được thành lập vào ngày 02/07/2011.

Xem tất cả

Tin tiêu điểm

Hội viên tiêu biểu

University of Economics and Law

University of Economics and Law

Đại diện : Ph.D Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ: Vice - principal
Trường
Khu
Công
DAO
Ban
Công
Phòng
Trung
TT
Trường
Đại