Đối tác

Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM
Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM
Công ty TNHH Nhóm Thiên Minh
Công ty TNHH Nhóm Thiên Minh
Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ Nano(LNT)
Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ Nano(LNT)
Trung Tâm Địa Tin Học ĐHQG TP. HCM
Trung Tâm Địa Tin Học ĐHQG TP. HCM
TT Nghiên cứu & đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) ĐHQG TP. HCM
TT Nghiên cứu & đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) ĐHQG TP. HCM