Đối tác
TT Nghiên cứu & đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) ĐHQG TP. HCM
TT Nghiên cứu & đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) ĐHQG TP. HCM