daohatrung

Tổng quan về hội

Hội Công Nghệ Cao là tổ chức tự nguyện của các cá nhân, nhà khoa học, các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện nghiên cứu đang hoạt động trong những lĩnh vực thuộc công nghệ cao hoặc quan tâm, mong muốn đóng góp cho việc sử dụng, ứng dụng, nghiên cứu, phát triển công nghệ cao. Phương hướng hoạt động của Hội dựa trên một số các lĩnh vực:

  • Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao
  • Nghiên cứu khoa học
  • Chuyển giao công nghệ
  • Tham gia, đóng góp các hoạt động khoa học và phát triển công nghệ cao

Sơ đồ tổ chức hội

 

sodohoi

Sơ đồ tổ chức của Hội Công Nghệ Cao Tp. HCM