Giới thiệu

Ban lãnh đạo

 

                                                                       

 

                     daohatrung-150x150

                      Chủ tịch

                     TS. Đào Hà Trung

                         Lãnh sự danh dự Cộng Hoà Áo tại TP. Hồ Chí Minh

                     Chủ tịch Công ty TE chế tạo máy và dịch vụ công nghệ cao

BGD_NDNghia

Phó chủ tịch - Tổng thư

TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Phó Giám Đốc

Đại Học Quốc Gia TP. HCM

 

ntat-150x150

Phó chủ tịch

PGS TS. Nguyễn Anh Thi

Giám Đốc khu Công nghệ phần mềm

Đại Học Quốc Gia TP.HCM

 

dinh_h_ky

Phó chủ tịch

Đinh Hồng Kỳ

Chủ tịch công ty Secoin

 

 

 
Nguyetiendung

Ủy Viên

PGS TS. Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu trưởng trường ĐH Kinh Tế Luật ĐHQG TP.HCM

 

 
lamquangvinh 

Ủy viên

PGS TS. Lâm Quang Vinh

Trưởng ban Khoa Học và Công Nghệ ĐHQG TP.HCM

 

Dang-Mau-Chien-150x150

Uỷ viên

PGS TS. Đặng Mậu Chiến

Giám đốc PTN Công nghệ Nano

 
 
tranthihong
 
Ủy viên

PGS TS. Trần Thị Hồng

Phó Hiệu Trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành

 

daotrongkhoa

Ủy viên

Đào Trọng Khoa

Chủ tịch Công ty T&M Forwarding