Giới thiệu

ĐẠI DIỆN CỦA HỘI TẠI NƯỚC NGOÀI

Đại diện Danh dự của Hội Công Nghệ Cao tại nước ngoài
 
Peter-Samuelsen

Mr. Peter Samuelsen

Đại diện Danh Dự tại Đan Mạch

Email: peter.samuelsen@daohitech.com

 

erik1_1

Mr. Erik Árokszállási

Đại diện Danh dự tại Hungary

Email: erik.arokszallasi@erba.hu

 

eran

Mr. Eran Harish

Đại diện Danh dự tại Israel

Email: eran.harish@hitecha.org