Đối tác

Hướng dẫn thủ tục đăng ký

Hội là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, do đó rất hoan nghênh sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức để phục vụ của mục tiêu chung.

Số tài khoản: 115900899

Tên tài khoản: Hội Công Nghệ Cao TP.HCM

Ngân hàng Thương mại Á Châu – PGD Đinh Tiên Hoàng

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Thủ tục đăng ký

Liên hệ Văn phòng Hội để nhận phiếu đăng ký gia nhập

– Trụ sở: 121/40 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

– Điện thoại: 08 3519 3128

– Fax: 08 3519 3122

– Website: www.hitecha.org

– E-mail: info@hitecha.org

Hoàn tất phiếu đăng ký và gửi lại Văn phòng Hội theo địa chỉ trên. Quý vị có thể download phiếu đăng ký tại đây.

Văn phòng Hội gửi phiếu đăng ký cho Ban Chấp Hành xem xét và thông báo danh sách Hội viên mới được chấp thuận cho tất cả các Hội viên trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Hội viên mới được kết nạp.