Liên hệ - góp ý

HỘI CÔNG NGHỆ CAO TP HCM
121/40 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
Fax: +84 (8) 3519 3122
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
121/40 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
Fax: +84 (8) 3519 3122