Tin Tức

0401/2018

Van hẹn giờ hỗ trợ việc tưới tự động theo lịch đã được setup sẵn. – Hỗ trợ setup 8 lần tưới trong một ngày. – Thiết lập tưới thủ công bằng tay – Sử dụng nguồn pin 9V cực kì an toàn, tuổi thọ của pin có thể kéo dài 6

0401/2018

Hầu hết các nước phát triển đòi hỏi quy trình chăn nuôi và thực phẩm chế biến phải được giám sát chặt chẽ từ trang trại đến khách hàng. Bằng cách thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau (các thẻ RFID, nhà máy chế biến thực phẩm và các ứng dụng khai thác logistics), Konexy triển khai tất

0401/2018

Giải pháp chiếu sáng trong nuôi cấy mô (In_vitro) – Tiết kiệm năng lượng, kích thích sinh trưởng – Ánh sáng có vai trò quyết định tác động đến quá trình sinh trưởng của cây giống. Với mỗi phương pháp nuôi cấy mô, mỗi loại đối tượng cây, mỗi giai đoạn sinh trưởng lại cần mức độ chiếu sáng khác 

0401/2018