Mỹ đã công bố một loạt các hành động để giảm thiểu rủi ro của trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm việc thành lập một ỦY BAN LIÊN CƠ QUAN VỀ AI, một BỘ LUẬT QUYỀN AI và một KHUNG QUẢN LÝ RỦI RO AI đảm bảo AI được sử dụng an toàn, công bằng và có trách nhiệm, trong khi khuyến khích sự đổi mới và cạnh tranh.


ỦY BAN LIÊN CƠ QUAN VỀ AI - cơ quan liên chính phủ, do Phó Tổng thống và Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ (OSTP) đồng chủ tịch. Ủy ban sẽ phối hợp các hoạt động liên quan đến AI trên toàn chính phủ liên bang và xem xét các vấn đề chính sách, an ninh quốc gia và kinh tế liên quan đến AI.


BỘ LUẬT QUYỀN AI - hướng dẫn nhằm bảo vệ người dân khỏi các mối đe dọa của AI và sử dụng công nghệ theo cách phù hợp với các giá trị cao nhất. Bộ luật gồm năm nguyên tắc: QUYỀN ĐƯỢC BIẾT, QUYỀN ĐƯỢC AN TOÀN, QUYỀN ĐƯỢC CÔNG BẰNG, QUYỀN ĐƯỢC TỰ DO VÀ QUYỀN ĐƯỢC THAM GIA.


KHUNG QUẢN LÝ RỦI RO AI - công cụ giúp các tổ chức thiết kế, triển khai và duy trì các hệ thống AI an toàn và hiệu quả gồm ba thành phần: a) tiêu chuẩn quốc gia về an toàn AI, b) hướng dẫn về việc áp dụng các nguyên tắc AI vào thực tiễn và c) danh sách kiểm tra tính tuân thủ của các hệ thống AI. MỸ sẽ thành lập một VĂN PHÒNG MỚI VỀ CÔNG NGHỆ XÃ HỘI để giải quyết các vấn đề liên quan đến ảnh hưởng xã hội của công nghệ, bao gồm AI. 

Tại Anh, ngày 01 và 02/11/2023 tổ chức Hội Nghị Thế Giới đầu tiên thảo luận về những nguy hiểm tiềm tàng của các trí tuệ nhân tạo tiên phong, ví dụ ChatGPT. Nhiều lãnh đạo thế giới tham dự thượng đỉnh, như chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Theo AFP, Trung Quốc cũng cử một đại diện nhưng không rõ ở cấp nào. Về phía doanh nghiệp, Sam Altman và Elon Musk, đồng sáng lập OpenAI, công ty khởi nghiệp thiết kế ChatGPT, cũng có mặt. Tuần trước, nhiều doanh nghiệp công nghệ như OpenAI, Meta (sở hữu Facebook) và DeepMind (Google) đã chấp nhận công bố một số quy định an ninh của họ về trí thông minh nhân tạo theo yêu cầu của Anh.

 

Nguồn bài viết: 

- Reuter (https://www.reuters.com/technology/white-house-unveils-wide-ranging-action-mitigate-ai-risks-2023-10-30/)

- NBC NEWS