Hôm nay, ngày 16/05/2024, Hội Công nghệ cao TP.HCM tham dự chương trình “Sản xuất nông nghiệp và thực phẩm bền vững: Công nghệ tiên tiến của Đan Mạch và các cơ hội tài chính” được tổ chức bởi Đại sứ Quán Đan Mạch tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, có sự góp mặt của Bộ trưởng Bộ Thực phẩm, Nông nghiệp & Thủy sản Đan Mạch, Giám đốc hợp tác quốc Cục quản lý thực phẩm và thú y Đan Mạch, các tổ chức tài chính Đan Mạch, và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ của Đan Mạch và Việt Nam.

Buổi làm việc giới thiệu các chương trình hợp tác chiến lược giữa Đan Mạch và Việt Nam nhằm sản xuất nhiều hơn với ít đầu vào hơn, xanh hơn, và hướng tới Net-Zero.

Đồng thời, buổi làm việc cung cấp thông tin về các yêu cầu bền vững của EU trong nông nghiệp thực phẩm và các cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các Quỹ tài chính của Đan Mạch đầu tư vào nông nghiệp bền vững.