Hiện nay, Hội Công Nghệ Cao TP. HCM có một số đối tác tại nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực sau:

– Nông nghiệp

– Công nghệ thông tin

– Giáo dục

Nếu đơn vị nào quan tâm, vui lòng liên hệ với văn phòng Hội để được hỗ trợ thông tin và kết nối với đối tác.

Ngoài ra, chúng tôi rất sẵn sàng tiếp nhận các thông tin và ý kiến đóng góp của Quý vị về các lĩnh vực trên