Cơ chế hoạt động:

– Liên tục lắng nghe điều kiện môi trường và độ ẩm đất theo thời gian thực.

– Phân tích và tính toán thông tin để biết được thời điểm cần và lượng nước cần tưới cho từng loại cây trồng.

– Tất cả được quản lý và điều khiển qua điện thoại thông minh để mang lại khả năng kiểm soát liên tục tại bất kỳ nơi đâu.

Chức năng:

– Giám sát (gió, mưa, nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, độ ẩm đất)

– Cảnh báo các điều kiện môi trường bất lợi

– Cảnh báo khô hạn/úng

– Điều khiển theo chương trình tưới chính xác tại bất kỳ nơi đâu

– Nhật ký hình ảnh theo dõi tình trạng của cây trồng hằng ngày

– Báo cáo về điều kiện môi trường và hoạt động tưới tiêu hằng ngày

 

CÔNG TY TNHH MIMOSA TECHNOLOGY

Khu Công nghệ Phầm mềm – Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Email: info@mimosatek.com