Ngày 20/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập Quốc tế (CIIS), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) đã tổ chức hội thảo "ESG - Chìa khóa cho phát triển bền vững: Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp thực hành ESG hiệu quả". Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và tổ chức tại TP.HCM.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay, ESG (Environmental, Social, and Governance) đang trở thành yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hội thảo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ESG và đưa ra những giải pháp cụ thể giúp doanh nghiệp triển khai ESG hiệu quả hơn.

Hội Công nghệ cao TP.HCM đã tham dự và chia sẻ ý kiến về việc Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đầu tư công nghệ xanh và thực hiện ESG. Theo Hội, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách của Nhà nước để vượt qua các khó khăn khi triển khai ESG. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn mang lại lợi ích thực chất cho doanh nghiệp.

Một trong những thách thức lớn đối với doanh nghiệp khi triển khai ESG là việc đảm bảo các hoạt động này mang lại hiệu quả thực chất. Các doanh nghiệp cần phải lường trước và chuẩn bị kỹ lưỡng để vượt qua các khó khăn, từ việc thay đổi quy trình sản xuất đến việc nâng cao nhận thức và kỹ năng cho nhân viên.
Hội thảo "ESG - Chìa khóa cho phát triển bền vững" đã mang lại nhiều thông tin hữu ích và tạo cơ hội cho doanh nghiệp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện ESG. Sự hỗ trợ từ Nhà nước và những giải pháp thiết thực được đưa ra tại hội thảo sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức và phát triển bền vững hơn trong tương lai.
 

Nguồn: [ https://nhandan.vn/esg-chia-khoa-cho-phat-trien-ben-vung-post815339.html ]

#ESG #PhátTriểnBềnVững #DoanhNghiệp #CôngNghệXanh #HộiThảo #TPHCM #HộiCôngNghệCao