Ngày 11/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai, Sở NN-PTNT, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở GD ĐT tỉnh cùng các tập đoàn và trang trại chăn nuôi, CSGM, CS bán lẻ  đã tổ chức hội nghị sơ kết hai dự án là “Quản lý chăn nuôi trang trại gia súc, gia cầm” và “Truy xuất nguồn gốc thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc động vật” đoạn 2019-2023 định hướng đến năm 2025. 
 
Hội nghị có sự tham gia của Hội Công nghệ cao TP HCM , Công ty TE-FOOD và Công ty DAO (công ty cung cấp dịch vụ).Theo báo cáo  hai dự án đã mang lại những kết quả  tích cực bước đầu trong việc quản lý chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, kiểm soát giết mổ và truy xuất nguồn gốc ứng dụng công nghệ Blockchain. Đại diện tâp đoàn chăn nuôi CP đã nêu rõ lợi ích của CP  khi tham gia 2 dự án . Cơ sở Giét Mổ Vĩnh Cửu rất ủng hộ việc minh bạch toàn bộ nguồn gốc heo giúp cho Trang trại và CSGM khẳng định thương hiệu , chất lượng 
 

Về hệ thống truy xuất nguồn gốc vật nuôi


Phần mềm TE-FOOD quản lý 35 loại vật nuôi  kịp thời  ghi nhận , phát hiện và xử lý qua các triệu chứng, hình ảnh  vật nuôi bệnh- chết.  Đã có hơn 34.000 con heo được truy xuất  và hơn 1.100 trang trại đăng ký tham gia . Hệ thống cũng đã tích hợp với hệ thống TXNG của Tp HCM .Tuy kết quả còn khiêm tốn so với mục tiêu đề ra nhưng Hội nghị đã mổ xẻ và đưa ra các biện pháp cho giai đoạn tiếp theo .


Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025 đảm bảo 100% trang trại chăn nuôi  tham gia , tăng cường công tác kiểm dịch và hỗ trợ chăn nuôi.Sẽ kết nối 2 hệ thống  để phát huy sức mạnh ,  các Sở Ban Ngành sẽ cùng tham gia với Sở NNPTNT .Đây là những bước đi quan trọng để phát triển ngành nông nghiệp Đồng Nai