Đào Trọng Khoa - Chủ tịch Công ty T&M Forwarding

Ông Đào Trọng Khoa tốt nghiệp ngành vận tải đường biển tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 1986. Sau đó, ông tiếp tục học lên thạc sĩ và tiến sĩ ngành kinh tế tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ năm 1990. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, logistics và thương mại quốc tế.

Năm 1995, ông thành lập Công ty T&M Forwarding. Công ty này hiện là một trong những công ty logistics hàng đầu Việt Nam, cung cấp các dịch vụ vận tải, kho bãi, thủ tục hải quan,... cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.