PGS TS. Đặng Mậu Chiến - Giám đốc PTN Công nghệ Nano

PGS.TS. Đặng Mậu Chiến tốt nghiệp ngành cơ khí - luyện kim tại Trường Đại học Bách khoa Belarus (Liên Xô cũ) năm 1984. Sau đó, ông tiếp tục học lên thạc sĩ và tiến sĩ ngành khoa học - công nghệ vật liệu tại Viện Quốc gia Bách khoa Grenoble, Cộng hòa Pháp.

Ông về nước công tác tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1996. Ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng tại trường, bao gồm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp, và hiện là Viện trưởng Viện Công nghệ Nano.

PGS.TS. Đặng Mậu Chiến là tác giả và đồng tác giả của hơn 100 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế và trong nước. Ông cũng là chủ nhiệm và tham gia nhiều dự án nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và quốc tế.

Ông được phong học hàm phó giáo sư năm 2005 và giáo sư năm 2019. Ông là thành viên Hội đồng Chính sách khoa học - công nghệ Quốc gia.

PGS.TS. Đặng Mậu Chiến là một nhà khoa học có uy tín và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công nghệ nano tại Việt Nam. Ông đã có nhiều công trình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano vào các lĩnh vực như y tế, năng lượng, môi trường,...