PGS TS. Nguyễn Anh Thi - Giám Đốc khu Công nghệ phần mềm Đại Học Quốc Gia TP.HCM

PGS TS. Nguyễn Anh Thi tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Hàng không Vũ trụ tại Pháp và Phó Giáo sư - Tiến sĩ tại Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Ông là cái tên quen thuộc với rất nhiều thế hệ sinh viên Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003. Bằng kiến thức dồi dào cùng lối giảng dạy và tư duy cởi mở, ông là một trong những người giảng viên được yêu mến nhất tại ngôi trường này. 

Đến năm 2010, ông được bổ nhiệm vị trí Phó Khoa Khoa học - Công nghệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách việc tạo điều kiện cho mối liên kết giữa trường đại học và ngành công nghiệp.

Năm 2011, ông thành lập Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Sở hữu Trí tuệ (IPTC), một tổ chức độc lập trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp các dịch vụ chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ. 

Ngày 16/5/2014, ông chính thức được bầu làm giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm (ITP) - một tổ chức trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Với cương vị này, ông đã có rất nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.