Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN

TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGNGHIÊN CỨU VIÊN - VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG1.    Điều kiện về Trình độ chuyên môn: Ứng viên phải có trình độ Thạc sỹ trở lên...