HỘI VIÊN

Chính Sách Hội Viên

Hội Công nghệ cao TP.HCM tập hợp cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực công nghệ cao tại TP.HCM. Hội viên được bảo vệ quyền lợi, nhận thông tin và ưu đãi từ Hội. Để gia nhập, hội viên nộp hồ sơ qua website hoặc văn phòng và tuân theo điều lệ Hội.

Xem thêm >>

Sản Phẩm Ưu Đãi

Khi trở thành hội viên, bạn sẽ được giới thiệu sản phẩm/dịch vụ trên website chính thức của Hội và hưởng các ưu đãi độc quyền chỉ dành cho thành viên.

Xem thêm >>