CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


1. Thu Thập Thông Tin
- Thông tin cá nhân: Khi hội viên đăng ký tham gia hội hoặc sử dụng form liên hệ, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.
- Thông tin tự động: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và các trang đã xem trên website của chúng tôi.


2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin
- Quản lý hội viên: Để xác nhận danh tính, cập nhật thông tin và trả lời các yêu cầu hoặc phản hồi từ hội viên.
- Thông báo: Gửi thông tin về các hoạt động, sự kiện và cập nhật mới từ hội.


3. Bảo Vệ Thông Tin
- Bảo mật kỹ thuật: Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu, tường lửa và chống tấn công DDoS để bảo vệ thông tin.
- Bảo mật tổ chức: Chỉ có nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của hội viên.


4. Chia Sẻ Thông Tin
- Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của hội viên cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải tuân theo yêu cầu của pháp luật.


5. Quyền Truy Cập và Sửa Đổi
- Hội viên có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.
- Để thực hiện điều này, hội viên có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua form liên hệ hoặc địa chỉ email được cung cấp trên website.


6. Sử Dụng Cookie
- Website của chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, giúp cải thiện trải nghiệm và hiệu suất của trang web.
- Bạn có thể chọn từ chối hoặc chấp nhận cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình.


7. Thay Đổi Chính Sách
- Chúng tôi có quyền chỉnh sửa chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
- Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website và chúng tôi khuyến khích hội viên thường xuyên xem xét chính sách bảo mật để cập nhật với các thay đổi.