Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch công ty Secoin

Ông Đinh Hồng Kỳ tốt nghiệp ngành kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 1999. Sau đó, ông tiếp tục học lên thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ năm 2000. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Năm 2002, ông thành lập Công ty Cổ phần Secoin. Công ty này hiện là một trong những nhà sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam, chuyên sản xuất gạch ngói và các sản phẩm từ bê tông.