Ông Lê Hoàng Minh - Giám đốc Điều hành Sản xuất Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Ông sinh năm 1964, gia nhập Vinamilk năm 1992.

Trình độ chuyên môn:

- Kỹ sư điện - Điều khiển tự động, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Kinh nghiệm:

- Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành Sản xuất từ tháng 2/2022 đến nay.

- Từ năm 2009 đến 2022, ông có kinh nghiệm có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý triển khai dự án và quản lý sản xuất của Vinamilk bao gồm: Giám đốc Kỹ thuật nhà máy, Giám đốc quản lý Tài sản, Giám đốc kỹ thuật cơ điện khối Dự án, Giám đốc Kỹ thuật cơ điện và Xây dựng, Giám đốc sản xuất nhà máy, Giám đốc Nhà máy.

- Trước đó, từ năm 1992 đến 2009, ông trải qua nhiều vị trí khác nhau tại các Nhà máy và khối Dự án bao gồm: Kỹ sư điện, Phó quản đốc Nhà máy, Trưởng dự án mở rộng NM Sữa Tiên Sơn.