Ông Nguyễn Quyết Thắng - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tín Hòa