PGS TS. Lâm Quang Vinh - Trưởng ban Khoa học và Công nghệ ĐHQG TP.HCM