ThS. Nguyễn Thị Yến Nam - Trưởng phòng KHTC Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ YẾN NAM
2. Năm sinh: 15/08/1968                     3. Nam/Nữ:  Nữ
4. Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục                                         
5. Vị trí công tác: Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính/Kế toán trưởng
6. Điện thoại: 0908 715 999 
7. Email: namnty@hcmue.edu.vn
8. Tổ chức - nơi  làm việc 
     Tên tổ chức: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
     Địa chỉ: 280 An Dương Vương, F4, Q5, TP. HCM
9. Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ, cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý giáo dục
10. Quá trình công tác: Làm việc chính thức tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1992 với vị trí chuyên trách công tác thanh niên. Từ năm 2002 chuyển sang lĩnh vực công tác kế hoạch tài chính.
11. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Giáo dục đại học, cơ chế tài chính trong giáo dục đại học, phát triển đội ngũ và bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục đại học.