TS. Đào Hà Trung - Lãnh sự danh dự Cộng Hoà Áo tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công ty TNHH Chế tạo máy và Dịch vụ công nghệ cao TE

TS. Đào Hà Trung tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1992. Sau đó, ông du học tại Cộng hòa Liên bang Nga và Hungary, theo học các ngành kinh tế, lập trình và luật.

Ông trở về Việt Nam năm 1997 và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Ông thành lập Công ty TNHH Chế tạo máy và Dịch vụ công nghệ cao TE vào năm 2000. Công ty này chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ cao cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo và dịch vụ.

Ông cũng là Lãnh sự danh dự Cộng hòa Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010. Ông đã có nhiều đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Áo.