TS. Nguyễn Đức Nghĩa - Nguyên Phó Giám Đốc Đại Học Quốc Gia TP. HCM

TS. Nguyễn Đức Nghĩa tốt nghiệp ngành Hóa học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1982. Sau đó, ông tiếp tục học lên thạc sĩ và tiến sĩ ngành Hóa học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva, Liên Xô cũ.

Ông về nước công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1991. Ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng tại trường, bao gồm Trưởng Bộ môn Hóa Lý, Trưởng Khoa Hóa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Nguyễn Đức Nghĩa là một nhà khoa học có uy tín và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành giáo dục đại học Việt Nam. 

Ông được phong học hàm phó giáo sư năm 2000 và giáo sư năm 2010. Ông cũng là thành viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.