TS. Từ Minh Thiện - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Dịch vụ Quốc tế Thái Bình Dương