Tin tức

VAN NƯỚC HẸN GIỜ THÔNG MINH

VAN NƯỚC HẸN GIỜ THÔNG MINH

Van hẹn giờ hỗ trợ việc tưới tự động theo lịch đã được setup sẵn.– Hỗ trợ setup 8 lần tưới trong một ngày.– Thiết lập tưới thủ công bằng tay.– Sử dụng nguồn pin...

GIẢI PHÁP TƯỚI CHÍNH XÁC

GIẢI PHÁP TƯỚI CHÍNH XÁC

Cơ chế hoạt động:– Liên tục lắng nghe điều kiện môi trường và độ ẩm đất theo thời gian thực.– Phân tích và tính toán thông tin để biết được thời điểm cần và lượng...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHĂN NUÔI THÔNG MINH

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHĂN NUÔI THÔNG MINH

Việc ứng dụng hệ thống quản lý thông minh vào trang trại chăn nuôi sẽ giảm chi phí nhân công, tiết kiệm chi phí khác (điện, thức ăn,..), áp dụng chính xác quy trình chăn...