Tạp chí nổi tiếng Forbes viết về Công Nghệ Blockchain đang biến đổi ngành nông nghiệp, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Bài so sánh các chiến lược đầu tư của Bill Gates và Warren Buffett, những người ưa thích đầu tư vào đất nông nghiệp hơn là tiền điện tử như một tài sản dài hạn. 
 
Bài viết giới thiệu một số công ty hàng đầu thế giới sử dụng blockchain để cải thiện các khía cạnh khác nhau của chuỗi cung ứng thực phẩm, như TXNG ,chất lượng, ATTP và sx bền vững... 
 
Một trong những công ty hàng đầu này là TE-FOOD bên cạnh các tập đoàn lớn toàn cầu (chú thích: TE-FOOD cung cấp nền tảng Blockchain truy xuất sp từ nông trại đến bàn ăn, TF hoạt động ở 20 nước như Việt Nam, Nam Phi và Pháp, Anh , Canada ... phục vụ trên 6.000 KH DN, 150 triệu người tiêu dùng)