Ngày 06/03/2024, Hội CNC TP.HCM đã làm việc với PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Duy, Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm - trường Đại học Công Thương TP.HCM. Hai bên tiến đến việc kết nối giáo dục với thực tiễn trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc thực phẩm và bảo đảm ATTP một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay.
Hội CNC sẽ hỗ trợ cho Khoa Công nghệ Thực phẩm - trường Đại học Công Thương TP.HCM sử dụng hệ thống BlockSeal với công nghệ Blockchain để quản lý và truy xuất, tránh giả mạo các giấy tờ, văn bằng, chứng nhận để tránh tình trạng tiêu cực và tiện lợi cho học viên.  

Ảnh: Buổi làm việc Hội CNC TP.HCM với PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Duy


Hai bên thống nhất sẽ mở chương trình đào tạo cho Doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước về vấn đề này ở góc độ thực tiễn và chuyên sâu. Hai bên mong muốn là phối hợp thực hiện các dự án nhằm nâng cao sức khỏe và tuổi thọ của Hội viên và người dân TP.HCM trong đó có việc nghiên cứu, sản xuất và các sản phẩm thực phẩm thế hệ mới hỗ trợ sống lâu - sống khỏe.