Ngày 13/10/2023, Hội Công nghệ cao TP.HCM, Hiệp Hội chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam và các đối tác đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác xây dựng “Chuỗi cung ứng sản phẩm gia súc lớn Việt Nam” áp dụng công nghệ 4.0 nhằm:
- Nâng cao hiệu quả và bền vững của ngành chăn nuôi
- Đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế
- Áp dụng linh hoạt và sáng tạo Công nghệ sinh học vào quá trình tổ chức chăn nuôi công nghiệp và xử lý môi trường chất thải chăn nuôi
- Xây dựng thương hiệu “Sản phẩm thuộc Chuỗi cung ứng Gia súc lớn Việt Nam”, hỗ trợ kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, quảng bá, tiếp thị nhằm tăng giá trị và khả năng kinh doanh.


Chúng tôi hy vọng rằng với sự hợp tác chặt chẽ và sáng tạo này sẽ trở thành một mô hình tiên phong và gương mẫu cho các ngành khác trong nền kinh tế Việt Nam.