Ngày 19/1/2019, Thủ tướng CP ra Quyết định số 100 có nêu yêu cầu xây dựng Cổng TXNG hàng hóa và sản phẩm Quốc gia và tháng 4/2013 UBND TPHCM đã ra Quyết định số 1659/QĐ-UBND về xây dựng Hệ thống quản lý thông tin TXNG hàng hóa sản phẩm của TPHCM.

Ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM chia sẻ về nhiệm vụ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc

Ngày 15/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã tổ chức sự kiện với chủ đề "Giải pháp cho việc thiết lập và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm tăng cường tính minh bạch, an toàn thực phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu". Tại sự kiện này, các chuyên gia và doanh nghiệp đã trao đổi về những ưu điểm và thách thức của việc TXNG và áp dụng công nghệ tiên tiến như Blockchain, AI, IoT...

Hội Công nghệ cao TPHCM đã đóng góp ý kiến việc thực hiện TXNG không đồng nghĩa với ATTP mà chỉ là công cụ hỗ trợ cho quản lý ATTP. Bên cạnh hệ thống TXNG cần triển khai đồng bộ các hệ thống kiểm soát ATTP như lấy mẫu và công bố kết quả thử nghiệm mẫu, áp dụng các hệ thống tự động để thu hồi sản phẩm mất an toàn, không hợp qui định, quản lý chuỗi lạnh để bảo đảm ATTP và chất lượng, hệ thống cung - cầu điện tử hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia. HỘI CNC ĐÃ ĐỀ XUẤT VỚI SỞ KHCN HỖ TRỢ XÂY DỰNG, KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG NÀY MIỄN PHÍ CHO UBND TPHCM do Hội CNC và các thành viên có nhiều hệ thống đã có sẵn và có kinh nghiệm vận hành thành công nhiều năm và trên nhiều quốc gia