Sự Kiện

HỘI NGHỊ SƠ KẾT DỰ ÁN “QUẢN LÝ CHĂN NUÔI TRANG TRẠI GIA SÚC, GIA CẦM” VÀ DỰ ÁN “TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỰC PHẨM THIẾT YẾU CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2019-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

HỘI NGHỊ SƠ KẾT DỰ ÁN “QUẢN LÝ CHĂN NUÔI TRANG TRẠI GIA SÚC, GIA CẦM” VÀ DỰ ÁN “TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỰC PHẨM THIẾT YẾU CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2019-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Ngày 11/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai, Sở NN-PTNT, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở GD ĐT tỉnh cùng các tập đoàn và trang trại chăn nuôi, CSGM, CS bán lẻ  đã tổ chức hội...